logo_xl

TAITEKOHTA MENESTYKSEEN

JOHDON, KEHITTÄJIEN & ORGANISAATIOIDEN UUDISTUMISTA

ORGANISAATIOT EIVÄT KEHITY LINEAARISESTI VAIHEESTA TOISEEN. NE OVAT JATKUVASSA LUOVASSA OPPIMIS- JA UUSIUTUMISPROSESSISSA, JOKA MUOTOUTUU AJASSA YLLÄTYKSELLISESTI, MUTTA EI HALLITSEMATTOMASTI.

 

YHTEISÖLLINEN INNOVOINTI TELMA-LEHDESSÄ

Tuoreeseen Telma-lehden artikkeliin haastateltiin Taiten Terttu Maloa ja Kuntaliiton Ville Niemistä. Monet työpaikat hyötyisivät aidosta vuoropuhelusta ja mielen vapauttamisesta luovaan ajatteluun! Telman artikkeliin pääset

Read More

ILMAISIA VIDEOTIETOISKUJA

Taite Organisaatiokonsultointi tuottaa yhteistyössä KEVA:n kanssa kolme muutaman minuutin mittaista videoita tämän syksyn aikana henkilöstösuunnittelun eri teemoista. Videot julkaistaan myös Taite:n kotisivuilla ja Facebookissa. Käy

Read More

ONNELLISTA KESÄÄ

On heinäkuun alku ja aika irrota työstä, vastuista ja ylenmääräisestä huolehtimisesta. Kesään ja lomaan asettuminen merkitsee tilaa kuunnella itseä, keskittyä läheisiin ja nauttia elämän moniäänisyydestä

Read More

PALVELUT

STRATEGINEN UUDISTUMINEN

1. KENELLE: Organisaatiot ja ryhmät

2. MITÄ: Kokonaisvaltaiset muutosprosessit, sisältäen toimintatapojen, käytäntöjen ja johtamisprosessien kehittämistä Taite:n konsultin tukemana. Johtoryhmien kehittäminen osana kokonaisuuttaa tukee koko prosessin onnistumista.

3. MITEN: Kehittämisprosesseissa työskennellään asiakkaiden osaamista vahvistaen, luovuuteen inspiroiden ja oivaltamiseen haastaen.

KONFLIKTIT

1. KENELLE: Henkilökohtaisista vuorovaikutussuhteista koko organisaation laajuisiin kriiseihin.

2. MITÄ: Sisäisen tai ulkoisen syyn aiheuttamien ristiriitojen, jumien tai vuorovaikutuksen ongelmien avaamisen, työstämisen ja etenemisen tuki.

3. MITEN: Keskustelut, kokemuksellinen työskentely ja luovia menetelmiä hyödyntävät tarkastelut.

JÄLLEENRAKENTAMINEN

1. KENELLE: Ryhmä tai työyhteisö, jolla on takanaan vaikeita tilanteita tai hankalia kokemuksia aiheuttaneita muutoksia esim. irtisanomisia.

2. MITÄ: Merkittävien ja uuvuttaneiden muutosten jälkihoito. Tavoitteena henkilökohtaisten tunnekokemusten läpikäymisen ohella määritellä yhteisesti uudelleen työyhteisön käytäntöjä ja toimintatapoja.

3. MITEN: Työseminaarit, työnohjaus, toiminnalliset menetelmät.

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN

1. KENELLE: Työhyvinvointiorganisaatio (työsuojelu, työturvallisuus, työterveyshuolto, esimiehet, johto, HR).

2. MITÄ: Työterveyspalveluiden ja -yhteistyön kokonaisuus määritellään osaksi strategista henkilöstöjohtamista, jolloin työhyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet saadaan liittymään organisaation
johtamiskäytäntöihin ja osaksi operatiivista johtamista.

3. MITEN: Mm. erilaisia luovia menetelmiä, luentoja, simulaatioita, työseminaarityöskentelyä.

ARVOSTAVA MUUTOS

1. KENELLE: Organisaatio, ryhmä tai yksilö.

2. MITÄ: Arvostavan tutkimuksen (Appreciative Inquiry) innostamaa yksilön, ryhmän tai koko organisaation vahvistavaa muutoksen tukea ja coachausta. Viitekehyksenä hyödynnetään 4D:n positiivista kierrettä: Discovery-Dream-Design-Destiny.

3. MITEN: Toiminnalliset menetelmät, työseminaarit ja coaching.

KEHITTÄMISOSAAMINEN

1. KENELLE: Työnohjaajat, henkilöstön kehittäjät, asiantuntijat.

2. MITÄ: Organisaatioasiantuntijan koulutusohjelma ja Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille Metanoia Instituutissa: www.metanoia.fi.

3. MITEN: Avoimiin koulutuksiin osallistuminen tai asiakkaalle räätälöitävä koulutus.

ESIMIESVALMIUDET

1. KENELLE: Kokeneet esimiehet, päälliköt ja johtajat, jotka etsivät uutta näkökulmaa ammatilliseen kehittymiseen.

2. MITÄ: Organisaatioiden kompleksisuuden ja dynaamisuuden merkityksellisyyden oivaltaminen, henkilökohtaisten toiminta- ja reagointitapojen tunnistaminen, itsen uusiutumiseen haastaminen.

3. MITEN: Seminaarit, pienryhmätyöskentely, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut reflektointia hyödyntäen.

TYÖVOIMAKOULUTUS

1. KENELLE: Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueella ICT-alan työnhakijat. Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten alueen palvelu –ja teollisuusalan organisaatiot.

2. MITÄ: Digiajan kehitysprojektit -työvoimakoulutus Oulussa 29.8.-18.11.2016, pääkouluttajina Krista Mikkonen ja Terttu Malo. Haku koulutukseen tapahtuu TE-toimiston kautta. Tutustu Digiajan kehitysprojektit esite!

3. MITEN: Toteutus yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

ASIAKASTARINAT

Esittelyitä palveluidemme käytännön toteutuksista.

METSÄKESKUS
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
INVALIDILIITTO
SALON SEUDUN AIKUISOPISTO

ORGANISAATIO

TERTTU MALO

TERTTU MALO

SENIORKONSULTTI, PARTNER

Master of Arts in Advanced Organisational Consulting, University of London. Kasvatustieteiden maisteri. Kirkon koulutuskeskus johtamiskouluttaja, kehitysjohtaja Metanoia Instituutti Oy. Terttu on toiminut vuosia henkilöstöjohdon ja henkilöstön kehittämistehtävissä eri yrityksissä. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus organisaatioiden konsultoinnissa ja johdon ja esimiesten työnohjauksessa.

KRISTA MIKKONEN

KRISTA MIKKONEN

TOIMITUSJOHTAJA, PARTNER

Kauppatieteiden maisteri (johtaminen ja organisaatiot), organisaatioasiantuntija. Kristalla on järjestelmällinen ja innostava työote, vahva valmennusosaaminen ja pitkä kokemus vapaaehtoistyöstä urheilujärjestöissä. Kristan viimeisin työpaikka, ennen Taitea, oli Suomen suurlähetystö Nairobissa.

TERTTU MALO

TERTTU MALO

SENIORKONSULTTI, PARTNER

Master of Arts in Advanced Organisational Consulting, University of London. Kasvatustieteiden maisteri. Kirkon koulutuskeskus johtamiskouluttaja, kehitysjohtaja Metanoia Instituutti Oy. Terttu on toiminut vuosia henkilöstöjohdon ja henkilöstön kehittämistehtävissä eri yrityksissä. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus organisaatioiden konsultoinnissa ja johdon ja esimiesten työnohjauksessa.

KRISTA MIKKONEN

KRISTA MIKKONEN

TOIMITUSJOHTAJA, PARTNER

Kauppatieteiden maisteri (johtaminen ja organisaatiot), organisaatioasiantuntija. Kristalla on järjestelmällinen ja innostava työote, vahva valmennusosaaminen ja pitkä kokemus vapaaehtoistyöstä urheilujärjestöissä. Kristan viimeisin työpaikka, ennen Taitea, oli Suomen suurlähetystö Nairobissa.

DECENTER

DECENTER

YRITYS
METANOIA INSTITUUTTI

METANOIA INSTITUUTTI

VERKOSTO
FINOD RY

FINOD RY

VERKOSTO
DECENTER

DECENTER

YRITYS
METANOIA INSTITUUTTI

METANOIA INSTITUUTTI

VERKOSTO
FINOD RY

FINOD RY

VERKOSTO

TERTTU MALO

Organisaatioiden kehittämistyön maisteri

terttu.malo@taiteoy.fi
+358 40 764 6744

KRISTA MIKKONEN

Toimitusjohtaja

krista.mikkonen@taiteoy.fi
+358 44 574 6621

OSOITE

Kenraalintie 1, 05820 Hyvinkää
Y/VAT 2510417-2

Nimi (pakollinen kenttä)

Email (pakollinen kenttä)

Aihe

Viesti

logo_xl