logo_xl

TAITEKOHTA MENESTYKSEEN

JOHDON, KEHITTÄJIEN & ORGANISAATIOIDEN UUDISTUMISTA

ORGANISAATIOT EIVÄT KEHITY LINEAARISESTI VAIHEESTA TOISEEN. NE OVAT JATKUVASSA LUOVASSA OPPIMIS- JA UUSIUTUMISPROSESSISSA, JOKA MUOTOUTUU AJASSA YLLÄTYKSELLISESTI, MUTTA EI HALLITSEMATTOMASTI.

 

JOHTAJAN MITTA

Kriisitilanteiden johtaminen edellyttää näkyvää johtajuutta ja valmiutta vallan käyttöön. Akuutissa kriisissä ei ole tilaa tai aikaa keskusteluun, pohdintaan tai mielipiteiden vaihtoon.  Vallankäyttäjä ja johtaja

Read More

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TREENIT

Kun suunnittelen kilpa-aerobiccareiden fysiikkatreenejä, oli kyseessä voima- tai notkeustason parantaminen, käyn mielessäni läpi ihmisvartalon päästä varpaisiin. Näin tulee tarkistettua, että koko kroppa on treenin

Read More

MITATAKKO TYÖHYVINVOINTIA VAI EI?

Henkilöstökyselyt

Kokemukseni perusteella ”sitä saat, mitä mittaat” pitää paikkansa. Haluan tuottaa vaikuttavaa organisaatioiden kehittämistä. Miksi siis en voi suhtautua varauksettomasti työhyvinvoinnin mittaamiseen ja henkilöstökyselyihin? Yksilö-/ryhmätaso

Read More

PALVELUT

STRATEGINEN UUDISTUMINEN

1. KENELLE: Organisaatiot ja ryhmät

2. MITÄ: Kokonaisvaltaiset muutosprosessit, sisältäen toimintatapojen, käytäntöjen ja johtamisprosessien kehittämistä Taite:n konsultin tukemana. Johtoryhmien kehittäminen osana kokonaisuuttaa tukee koko prosessin onnistumista.

3. MITEN: Kehittämisprosesseissa työskennellään asiakkaiden osaamista vahvistaen, luovuuteen inspiroiden ja oivaltamiseen haastaen.

KONFLIKTIT

1. KENELLE: Henkilökohtaisista vuorovaikutussuhteista koko organisaation laajuisiin kriiseihin.

2. MITÄ: Sisäisen tai ulkoisen syyn aiheuttamien ristiriitojen, jumien tai vuorovaikutuksen ongelmien avaamisen, työstämisen ja etenemisen tuki.

3. MITEN: Keskustelut, kokemuksellinen työskentely ja luovia menetelmiä hyödyntävät tarkastelut.

JÄLLEENRAKENTAMINEN

1. KENELLE: Ryhmä tai työyhteisö, jolla on takanaan vaikeita tilanteita tai hankalia kokemuksia aiheuttaneita muutoksia esim. irtisanomisia.

2. MITÄ: Merkittävien ja uuvuttaneiden muutosten jälkihoito. Tavoitteena henkilökohtaisten tunnekokemusten läpikäymisen ohella määritellä yhteisesti uudelleen työyhteisön käytäntöjä ja toimintatapoja.

3. MITEN: Työseminaarit, työnohjaus, toiminnalliset menetelmät.

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN

1. KENELLE: Työhyvinvointiorganisaatio (työsuojelu, työturvallisuus, työterveyshuolto, esimiehet, johto, HR).

2. MITÄ: Työterveyspalveluiden ja -yhteistyön kokonaisuus määritellään osaksi strategista henkilöstöjohtamista, jolloin työhyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet saadaan liittymään organisaation
johtamiskäytäntöihin ja osaksi operatiivista johtamista.

3. MITEN: Mm. erilaisia luovia menetelmiä, luentoja, simulaatioita, työseminaarityöskentelyä.

ARVOSTAVA MUUTOS

1. KENELLE: Organisaatio, ryhmä tai yksilö.

2. MITÄ: Arvostavan tutkimuksen (Appreciative Inquiry) innostamaa yksilön, ryhmän tai koko organisaation vahvistavaa muutoksen tukea ja coachausta. Viitekehyksenä hyödynnetään 4D:n positiivista kierrettä: Discovery-Dream-Design-Destiny.

3. MITEN: Toiminnalliset menetelmät, työseminaarit ja coaching.

KEHITTÄMISOSAAMINEN

1. KENELLE: Työnohjaajat, henkilöstön kehittäjät, asiantuntijat, esimiehet, johto.

2. MITÄ: Organisaatioasiantuntijan koulutusohjelma ja Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille Metanoia Instituutissa.
Sisäisten kehittäjien valmennus kuntaorganisaatioiden henkilöstölle KunTEKO-ohjelman kautta.

3. MITEN: Avoimiin koulutuksiin osallistuminen tai asiakkaalle räätälöitävä koulutus.

ESIMIESVALMIUDET

1. KENELLE: Kokeneet esimiehet, päälliköt ja johtajat, jotka etsivät uutta näkökulmaa ammatilliseen kehittymiseen.

2. MITÄ: Organisaatioiden kompleksisuuden ja dynaamisuuden merkityksellisyyden oivaltaminen, henkilökohtaisten toiminta- ja reagointitapojen tunnistaminen, itsen uusiutumiseen haastaminen.

3. MITEN: Seminaarit, pienryhmätyöskentely, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut reflektointia hyödyntäen.

TYÖVOIMAKOULUTUS

1. KENELLE: Satakunnan ELY-keskusten alueen palvelu –ja teollisuusalan organisaatiot.

2. MITÄ: Rekry-, täsmä- ja muutoskoulutukset.

3. MITEN: Toteutus yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

ASIAKASTARINAT

Esittelyitä palveluidemme käytännön toteutuksista.

METSÄKESKUS
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
INVALIDILIITTO
SALON SEUDUN AIKUISOPISTO

ORGANISAATIO

TERTTU MALO

TERTTU MALO

SENIORKONSULTTI, PARTNER

Master of Arts in Advanced Organisational Consulting, University of London. Kasvatustieteiden maisteri. Kirkon koulutuskeskus johtamiskouluttaja, Metanoia Instituutti Oy:n kouluttaja ja osakas. Terttu on toiminut vuosia henkilöstöjohdon ja henkilöstön kehittämistehtävissä eri yrityksissä. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus organisaatioiden konsultoinnissa ja johdon ja esimiesten valmentamisessa.

KRISTA MIKKONEN

KRISTA MIKKONEN

TOIMITUSJOHTAJA, PARTNER

Kauppatieteiden maisteri (johtaminen ja organisaatiot), organisaatioasiantuntija, yrittäjän ammattitutkinto. Johtava asiantuntija, HRD ProAgrian Keskusten Liitto (äitiysloman sijaisuus). Kristalla on järjestelmällinen ja innostava työote, vahva valmennusosaaminen, näkemystä digitalisaation mahdollisuuksista ja pitkä kokemus vapaaehtoistyöstä urheilujärjestöissä.

TERTTU MALO

TERTTU MALO

SENIORKONSULTTI, PARTNER

Master of Arts in Advanced Organisational Consulting, University of London. Kasvatustieteiden maisteri. Kirkon koulutuskeskus johtamiskouluttaja, Metanoia Instituutti Oy:n kouluttaja ja osakas. Terttu on toiminut vuosia henkilöstöjohdon ja henkilöstön kehittämistehtävissä eri yrityksissä. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus organisaatioiden konsultoinnissa ja johdon ja esimiesten valmentamisessa.

KRISTA MIKKONEN

KRISTA MIKKONEN

TOIMITUSJOHTAJA, PARTNER

Kauppatieteiden maisteri (johtaminen ja organisaatiot), organisaatioasiantuntija, yrittäjän ammattitutkinto. Johtava asiantuntija, HRD ProAgrian Keskusten Liitto (äitiysloman sijaisuus). Kristalla on järjestelmällinen ja innostava työote, vahva valmennusosaaminen, näkemystä digitalisaation mahdollisuuksista ja pitkä kokemus vapaaehtoistyöstä urheilujärjestöissä.

DECENTER

DECENTER

YRITYS
METANOIA INSTITUUTTI

METANOIA INSTITUUTTI

VERKOSTO
FINOD RY

FINOD RY

VERKOSTO
DECENTER

DECENTER

YRITYS
METANOIA INSTITUUTTI

METANOIA INSTITUUTTI

VERKOSTO
FINOD RY

FINOD RY

VERKOSTO

TERTTU MALO

Organisaatioiden kehittämistyön maisteri

terttu.malo@taiteoy.fi
+358 40 764 6744

KRISTA MIKKONEN

Toimitusjohtaja

krista.mikkonen@taiteoy.fi
+358 44 574 6621

OSOITE

Kenraalintie 1, 05820 Hyvinkää
Y/VAT 2510417-2

Nimi (pakollinen kenttä)

Email (pakollinen kenttä)

Aihe

Viesti

logo_xl