logo_xl

TAITEKOHTA MENESTYKSEEN

JOHDON, KEHITTÄJIEN & ORGANISAATIOIDEN UUDISTUMISTA

ORGANISAATIOT EIVÄT KEHITY LINEAARISESTI VAIHEESTA TOISEEN. NE OVAT JATKUVASSA LUOVASSA OPPIMIS- JA UUSIUTUMISPROSESSISSA, JOKA MUOTOUTUU AJASSA YLLÄTYKSELLISESTI, MUTTA EI HALLITSEMATTOMASTI.

 

YHTEISÖLLISYYS RAKENNETAAN POISOPPIEN?

Korona-aika on vienyt suuren osan meistä etäyhteyksien päähän. Siirtymä on median kirjoittelun ja omakohtaisen kokemuksen perusteella onnistunut yllättävän hyvin. Olemme suoriutuneet työtehtävistä riittävällä tasolla. Joidenkin

Read More

KOKEMUKSELLISTA OPPIA ORGANISAATIOILMIÖISTÄ

Terttu Malo johtaa Metanoia Instituutin Tavistock-seminaaria elokuussa. Tavistock-seminaari on ainutlaatuinen ja intensiivinen oppimistapahtuma, joka mahdollistaa organisaatioihin ja johtamiseen liittyvien ilmiöiden omakohtaisen reflektoinnin ja oivaltamisen. Ensisijaisesti

Read More

VAIKUTTAVUUS SYNTYY KÄYTÄNNÖSSÄ 3.12. klo 17-19

Vaikuttavuus syntyy käytännöstä – intuition ja ajattelun integraatiota -seminaarissa 3.12.2020 klo 17-19 Terttu Malo kertoo, mitä hän on oppinut konsultoinnista ja organisaatiotyöstä Metanoia Instituutin organisaatioanalyytikon

Read More

PALVELUT

STRATEGINEN UUDISTUMINEN

1. KENELLE: Organisaatiot ja ryhmät

2. MITÄ: Kokonaisvaltaiset muutosprosessit, sisältäen toimintatapojen, käytäntöjen ja johtamisprosessien kehittämistä Taite:n konsultin tukemana. Johtoryhmien kehittäminen osana kokonaisuuttaa tukee koko prosessin onnistumista.

3. MITEN: Kehittämisprosesseissa työskennellään asiakkaiden osaamista vahvistaen, luovuuteen inspiroiden ja oivaltamiseen haastaen.

KONFLIKTIT

1. KENELLE: Henkilökohtaisista vuorovaikutussuhteista koko organisaation laajuisiin kriiseihin.

2. MITÄ: Sisäisen tai ulkoisen syyn aiheuttamien ristiriitojen, jumien tai vuorovaikutuksen ongelmien avaamisen, työstämisen ja etenemisen tuki.

3. MITEN: Keskustelut, kokemuksellinen työskentely ja luovia menetelmiä hyödyntävät tarkastelut.

JÄLLEENRAKENTAMINEN

1. KENELLE: Ryhmä tai työyhteisö, jolla on takanaan vaikeita tilanteita tai hankalia kokemuksia aiheuttaneita muutoksia esim. irtisanomisia.

2. MITÄ: Merkittävien ja uuvuttaneiden muutosten jälkihoito. Tavoitteena henkilökohtaisten tunnekokemusten läpikäymisen ohella määritellä yhteisesti uudelleen työyhteisön käytäntöjä ja toimintatapoja.

3. MITEN: Työseminaarit, työnohjaus, toiminnalliset menetelmät.

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN

1. KENELLE: Työhyvinvointiorganisaatio (työsuojelu, työturvallisuus, työterveyshuolto, esimiehet, johto, HR).

2. MITÄ: Työterveyspalveluiden ja -yhteistyön kokonaisuus määritellään osaksi strategista henkilöstöjohtamista, jolloin työhyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet saadaan liittymään organisaation
johtamiskäytäntöihin ja osaksi operatiivista johtamista.

3. MITEN: Mm. erilaisia luovia menetelmiä, luentoja, simulaatioita, työseminaarityöskentelyä.

ARVOSTAVA MUUTOS

1. KENELLE: Organisaatio, ryhmä tai yksilö.

2. MITÄ: Arvostavan tutkimuksen (Appreciative Inquiry) innostamaa yksilön, ryhmän tai koko organisaation vahvistavaa muutoksen tukea ja coachausta. Viitekehyksenä hyödynnetään 4D:n positiivista kierrettä: Discovery-Dream-Design-Destiny.

3. MITEN: Toiminnalliset menetelmät, työseminaarit ja coaching.

KEHITTÄMISOSAAMINEN

1. KENELLE: Työnohjaajat, henkilöstön kehittäjät, asiantuntijat, esimiehet, johto.

2. MITÄ: Organisaatioasiantuntijan koulutusohjelma ja Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille Metanoia Instituutissa.
Sisäisten kehittäjien valmennus henkilöstölle.

3. MITEN: Avoimiin koulutuksiin osallistuminen tai asiakkaalle räätälöitävä koulutus.

ESIMIESVALMIUDET

1. KENELLE: Kokeneet esimiehet, päälliköt ja johtajat, jotka etsivät uutta näkökulmaa ammatilliseen kehittymiseen.

2. MITÄ: Organisaatioiden kompleksisuuden ja dynaamisuuden merkityksellisyyden oivaltaminen, henkilökohtaisten toiminta- ja reagointitapojen tunnistaminen, itsen uusiutumiseen haastaminen.

3. MITEN: Seminaarit, pienryhmätyöskentely, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut reflektointia hyödyntäen.

TYÖVOIMAKOULUTUS

1. KENELLE: Merkittävissä työvoiman muutostilanteissa olevat organisaatiot.

2. MITÄ: Rekry-, täsmä- ja muutoskoulutukset.

3. MITEN: Toteutus yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

ASIAKASTARINAT

Esittelyitä palveluidemme käytännön toteutuksista.

METSÄKESKUS
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
INVALIDILIITTO
SALON SEUDUN AIKUISOPISTO

ORGANISAATIO

TERTTU MALO

TERTTU MALO

SENIORKONSULTTI, PARTNER

Master of Arts in Advanced Organisational Consulting, University of London. Kasvatustieteiden maisteri. Kirkon koulutuskeskus johtamiskouluttaja, Metanoia Instituutti Oy:n kouluttaja ja osakas. Terttu on toiminut vuosia henkilöstöjohdon ja henkilöstön kehittämistehtävissä eri yrityksissä. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus organisaatioiden konsultoinnissa ja johdon ja esimiesten valmentamisessa.

KRISTA MIKKONEN

KRISTA MIKKONEN

TOIMITUSJOHTAJA, PARTNER

Kauppatieteiden maisteri (johtaminen ja organisaatiot), organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille (ATP). Yrittämisen rinnalla Krista on viime vuosina työskennellyt henkilöstön kehittämisen johtavana asiantuntijana ja henkilöstöpäällikkönä, sekä työelämän kehittämisohjelman asiantuntijana. Kristan vahvuus on valmennuksellinen ja järjestelmällinen työote.

TERTTU MALO

TERTTU MALO

SENIORKONSULTTI, PARTNER

Master of Arts in Advanced Organisational Consulting, University of London. Kasvatustieteiden maisteri. Kirkon koulutuskeskus johtamiskouluttaja, Metanoia Instituutti Oy:n kouluttaja ja osakas. Terttu on toiminut vuosia henkilöstöjohdon ja henkilöstön kehittämistehtävissä eri yrityksissä. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus organisaatioiden konsultoinnissa ja johdon ja esimiesten valmentamisessa.

KRISTA MIKKONEN

KRISTA MIKKONEN

TOIMITUSJOHTAJA, PARTNER

Kauppatieteiden maisteri (johtaminen ja organisaatiot), organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille (ATP). Yrittämisen rinnalla Krista on viime vuosina työskennellyt henkilöstön kehittämisen johtavana asiantuntijana ja henkilöstöpäällikkönä, sekä työelämän kehittämisohjelman asiantuntijana. Kristan vahvuus on valmennuksellinen ja järjestelmällinen työote.

DECENTER

DECENTER

YRITYS
METANOIA INSTITUUTTI

METANOIA INSTITUUTTI

VERKOSTO
FINOD RY

FINOD RY

VERKOSTO
DECENTER

DECENTER

YRITYS
METANOIA INSTITUUTTI

METANOIA INSTITUUTTI

VERKOSTO
FINOD RY

FINOD RY

VERKOSTO

TERTTU MALO

Organisaatioiden kehittämistyön maisteri

terttu.malo@taiteoy.fi
+358 40 764 6744

KRISTA MIKKONEN

Toimitusjohtaja

krista.mikkonen@taiteoy.fi
+358 44 574 6621

OSOITE

Kenraalintie 1, 05820 Hyvinkää
Y/VAT 2510417-2

    Nimi (pakollinen kenttä)

    Email (pakollinen kenttä)

    Aihe

    Viesti

    logo_xl