02/26/2021 admin

KOKEMUKSELLISTA OPPIA ORGANISAATIOILMIÖISTÄ

Terttu Malo johtaa Metanoia Instituutin Tavistock-seminaaria elokuussa. Tavistock-seminaari on ainutlaatuinen ja intensiivinen oppimistapahtuma, joka mahdollistaa organisaatioihin ja johtamiseen liittyvien ilmiöiden omakohtaisen reflektoinnin ja oivaltamisen. Ensisijaisesti seminaari toteutetaan Kulttuurikeskus Sofiassa, mutta toteutuksessa varaudutaan myös verkkototeutukseen. Lue lisää Metanoia Instituutin verkkosivuiltaa!