Seuraa Yhteisöllisen innovoinnin tuotteistusta

Yhteisöllinen Innovointi on paikallista ja alueellista yhteistyötä ja samansuuntaisten tehtävien ja tulevaisuuden visioiden synkronointia kehittävä prosessi, jonka keskiössä on johdon ja työntekijöiden yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistaminen organisaation rajat ylittäen. Kevään 2017 tuotteistushankkeen tavoitteena on luoda joustava ja innostava menetelmäkori yhteisöllisen innovoinnin toteuttamiseksi, joka luo edellytyksiä elämisen eväisiin ja ihmisten arjen parantumiseen vahvistamalla paikallista toimijuutta. Taite on ylpeänä mukana tuotteistuksessa. Tutustu tuotteistushankkeen materiaaleihin ja osallistu keskusteluun Innokylässä!