STRATEGINEN JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU

Lokakuu on usein seuraavan vuoden budjettisuunnittelun intensiivisintä aikaa. Tässä ajassa olisi hyvä pohtia, kuinka varmistetaan jokaisen sisäistäneen ajatuksen itsestään strategian toteuttajana. Virittäydy tähän ajatustyöhön KEVA:n kanssa yhteistyössä toteutetun videotietoiskun avulla!