10/15/2018 admin

STRATEGINEN JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU

Lokakuu on usein seuraavan vuoden budjettisuunnittelun intensiivisintä aikaa. Tässä ajassa olisi hyvä pohtia, kuinka varmistetaan jokaisen sisäistäneen ajatuksen itsestään strategian toteuttajana. Virittäydy tähän ajatustyöhön KEVA:n kanssa yhteistyössä toteutetun videotietoiskun avulla!