08/15/2018 admin

HENKILÖSTÖSUUNNITTELU TYÖSSÄ JATKAMISEN JA PALUUN TUEN APUNA

Miten toimitaan, kun henkilön työkyky on alentunut ja aiempiin tehtäviin palaaminen on vaikeaa? Terttu Malo johdattelee aiheeseen KEVA:n kanssa tehdyllä videotietoiskulla.